Informace
Zájezd Soutěska Steinwandklamm se zastávkou u vodopádů Myrafälle - Poznávací

Zájezd Soutěska Steinwandklamm se zastávkou u vodopádů Myrafälle - Poznávací

Uvolnit se, nasbírat síly a zapomenout na starosti všedního dne. A kde jinde než v přírodě, která nám nabízí bezpočet možností. Jednou z takových turistických možností je návštěva soutěsky Steinwandklamm v Gutensteinských Alpách. Hluboká soutěska vznikla ve vápencích vlivem tání alpského ledovce a později ji modelovaly další přírodní vlivy. Již v roce 1884 vybudoval Klub rakouských turistů průchod soutěskou pomocí lávek a schůdků, v roce 1927 pak byla cesta vylepšena zajištěnými žebříky vedoucími po skalách a skrz jeskyně. A pokud by se Vám to zdálo málo, přidáme bonus v návštěvě vodopádů Myrafälle na říčce Mira.

Termíny 1 denní zájezd

Od - doCena
14.09.2024—14.09.2024 950 Kč objednat

TIP: Zájezd Soutěska Steinwandklamm se zastávkou u vodopádů Myrafälle si můžete objednat formou dárkového poukazu.

Program

Program

Odjezd ze Znojma v 6,30 hod. Navštívíme jednu z nejdivočejších soutěsek Dolního Rakouska – soutěsku Steinwandklamm. Začátek stezky je v nadmořské výšce 549 m. Již na začátku stezky zvolíme jednodušší cestu podél koryta po lávkách a schůdcích. Překonávat výškové rozdíly mezi skalními stěnami umožňují dřevěné lavičky, můstky, schůdky a žebříky. Nahlédnete také do nitra hory a projede jí skrz jeskyni zvanou „Turecká jeskyně“. Při jejím průchodu budete potřebovat vlastní baterku.

Cesta nás zavede na rozkvetlé louky, ze kterých je výhled na typickou siluetu pohoří Schneeberg a najdete zde i oblíbenou hospodu Jagasitz.

V odpoledních hodinách nás čeká návštěva vodopádů Myrafälle. Cesta vede po lávkách a schodech, díky tomu je kaňon přístupný téměř pro všechny.

U dolní nádrže jsou rozmístěny atrakce pro děti a čekají nás i pěkné výhledy na skalisko Hausstein. Po celé délce cesty jsou rozmístěny naučné cedule se spoustou zajímavých informací.

V odpoledních hodinách odjezd zpět do Znojma.

 

Cesta

Nástupní místa
Znojmo

Cena

Zahrnuje

  • dopravu luxusním autobusem
  • služby profesionálního průvodce
  • povinné pojištění CK proti úpadku

Nezahrnuje

  • vstupné soutěska Steinwandklamm+ vodopády Myrafälle – dospělá osoba 10,- €, děti 6 -14 let 3 €
  • Aktuální výše vstupů bude upřesněna v pokynech týden před odjezdem v pokynech k cestě.
  • pojištění léčebných výloh 60,-/os, pojištění rozšířené (storno, léčebné výlohy, úrazové) 70,-/os