Informace
Řím - praktické informace

Řím - praktické informace

Všechna evropská města si přivlastňují pyšné tituly. Ale položme si velmi přiléhavou otázku. Co znamenala tato města na počátku našeho letopočtu? Pokud vůbec v té době byla již založena, byly to jakési bezvýznamné sídliště. A co znamenal Řím ? Ano, jedině on byl hlavním městem celého tehdejšího světa. A nebylo to město ledajaké. Statisíce obyvatel, divadla, lázně, sportoviště a fontány. Vodovody s technicky vypracovanými akvadukty přiváděly vodu z desítky km vzdálených pramenišť.

Proto zcela jistě platí pro Řím přívlastek věčné město. A kdo chce pochopit historii Evropy, musí jednu kapitolu studia věnovat Římu.

Koloseum, Španělské schody, chrám svatého Petra a Sixtinská kaple, circo Massimo, Fontana di Trevi, Forum Romanum, Palatin a další pamětihodnosti, které zná snad každý.

Řím, ale není jen historie, Řím to je i přítomnost. Přítomnost stovek kaváren z vynikající kávou anebo zmrzlinou. Řím, to je také bohatý noční život. Řím, to je výzva, která naléhá k poznání. Nebraňte se.

Dějiny Říma v kostce:

  • 753 p.n.l. legendární zakladatelé Říma Romulus a Remus, odkojeni vlčicí, zakládají Řím,
  • 6. století p.n.l. na Kapitolu zřízen první chrám římské boží trojice Jupitera, Junony a Minervy,
  • 509 p.n.l. vyhnání Etruských králů a Řím se stává republikou,
  • 300 p.n .l. plebejci získávají možnost, podílet se na veřejné moci,
  • 44 p.n.l. v Říme již žije více než milion obyvatel,
  • 330 n.l. císař Konstantin učinil hlavním městem impéria Konstantinopol a Řím se stává provinčním městem,
  • 5-7 století n.l. papeži v Římě převzali pomalu i světské funkce a v Říme žije v té době asi 50 000 lidí,
  • 1871 n.l. Řím s 200 000 obyv.se stává hlavním městem sjednocené Itálie,
  • 1960 n.l. se v Římě konaly XVII. olympijské hry,
  • 2000 n.l. Řím má 2 775 000 obyvatel.

Vatikánnahoru

Oficiální, tak trochu nadnesený název je Vatikánský městský stát (Stato della Citta del Vaticano). Je nejmenší stát světa s rozlohou 0,44km2. Na jeho území se nacházejí církevní stavby, přilehlé zahrady, Vatikánská muzea a samozřejmě bazilika sv.Petra. Ne každý ví, že k Vatikánu také patří kostely mimo vlastní území a také letní sídlo papeže.

Vatikán jako stát v dnešní podobě, vznikl v r.1870, kdy se stal Řím hlavním městem sjednoceného italského království. Za vlády Mussoliniho byly podepsány Lateránské dohody ( 1929 ). Jako nezávislý stát má Vatikán svou banku, poštu, známky, rozhlas, vlastní železnici o délce necelých 700m a také své vězení. Obyvatel má Vatikán okolo 1000. V jeho čele stojí Papež, volený kardinály. Papež má absolutní moc a sám jmenuje členy vládních orgánů.

Komplex památek, jenž se nacházejí na území Vatikánu, je bezkonkurenční. Bazilika sv.Petra a muzea jsou přístupny pro veřejnost, zatímco zahrady a budovy obývané jsou veřejnosti nepřístupny.

Mezi nejznámější pojmy patří Bazilika sv.Petra a vatikánská muzea.

Vatikánská armáda to je 100 členů švýcarské gardy v kostýmech navržených Michelangelem.

Bazilika sv. Petranahoru

Dodnes nebylo spolehlivě zjištěno, kdy císař Konstantin dal postavit v těchto místech první baziliku. Jisté je, že byla postavena nad hrobem svatého Petra. Vládce Říma Nero nechal po velkém požáru Říma (v r.64 n.l.), z kterého obvinil křesťany, ukřižovat a upálit mnoho křesťanů a v těchto místech je pohřbil. Sv. Petr se podle pověsti nechal ukřižovat hlavou dolů. To proto, že podle jeho slov nebyl hoden zemřít stejně jako Kristus. Bazilika, kterou zde nechal postavit ve čtvrtém století císař Konstantin, byla nahrazena stavbou nového kostela v 16.století. Přáním církve bylo, aby kostel měl obrovskou hlavní loď. Postupně se na stavbě vystřídalo mnoho architektů. Jména jako Bramante, Michelangelo, Giacomo della Porta, Carlo Moderna jsou všeobecně známá. Autorem uspořádání náměstí sv.Petra je architekt Bernini.

Bazilika sv.Petra žije doslova celou svojí hmotou. V podzemí jsou krypty, v nichž jsou uchovány ostatky mnoha papežů. Do kopule baziliky lze vystoupat pěšky anebo výtahem. Po cestě Vás zcela jistě ohromí pohled do hlavní lodě z vrcholu její klenby. Dále je nutné stoupat po schodech v kopuli baziliky. Z vrcholu kopule je krásný výhled na Řím.

Náměstí svatého Petranahoru

Toto monumentální náměstí je dílem nejvýznamnějšího představitele římského baroka Gian Lorenza Berniniho. Celkem 284 sloupů, z nichž každý je 20 m vysoký, tvoří půlkruhovou kolonádu. Nahoře je umístněno 140 soch svatých.

Samotný tvar náměstí je symbolický. Elipsovitý tvar náměstí představuje ramena římskokatolické církve, které jsou otevřena pro každého. Císař Galigula nechal přivézt obelisk vážící 331 tun. Ten byl nejprve umístněn v aréně, jež byla umístněna v prostoru dnešní baziliky. Na náměstí jej nechal přemístit v roce 1586 papež Sixtus V. Nejstarším prvkem je jedna z kašen, stojící po boku obelisku. Druhá je práce architekta Berniniho.
Sixtínská kaple

Kaple je součástí prohlídky Vatikánských muzeí. Současně se jedná o jedno z nejnavštěvovanějších míst Vatikánu.

Michelangelo v letech 1508 až 1512 využil klenbu v sixtínské kapli a na plochu 40 x 13 metrů namaloval scény od stvoření světa až k Noemovi. Na výzdobě se podíleli další umělci - kolegové Michelangela- Perugino, Rosseli, Botticelli, Ghirlandaio a Signorelli. Jsou zde znázorněny scény ze života Mojžíše a ze života Ježíše.

V těchto prostorech, kde je oslavován Bůh a člověk, se shromažďují kardinálové při volbě papeže.
Circus Maximum

Circus Maximus, italsky Circo Massimo, je území původně nezdravého bahnitého území, jež bylo odvodněno podzemním kanálem, který je doposud funkční. Tento kanál ústí do Tibery. Na tomto území byl, ve druhém století před naším letopočtem, vybudován stadion. Je mezi pahorky Palatinem a Aventinem. Stadion byl 600 m dlouhý a 80 m široký. Dráha pro vozy, tažené koňmi, byla 1 000 m dlouhá. V konečné fázi po neustálém rozšiřování stadion poskytl prostor pro 300 000 diváků. Zde se konaly nejoblíbenější zábavy římského lidu. Tím byly závody koní a gladiátorské hry. Za vlády Nera se pořádalo ročně až 50 závodů. Ten se jich zúčastňoval dokonce jako účastník. Poslední hry se zde konaly v roce 549, již za doby Gótů. Nejlepší výhled na Circus Maximum ( italsky Circo Massimo ) je z pahorku Palatina.
Palatin

Na tomto pahorku se nacházejí první stopy osídlení. Romulova chýše

( capanna ) je legendární obydlí stejně známých zakladatelů Říma. Později to bylo místo, kde bydleli Patriciové a císaři ve svých nádherných sídlech. Na Palatinu najdeme Casa di Livia - dům Augustovi manželky, Domus Flavia - komplex domů císařské rodu Flaviů, Dom Severiana a další.

Sixtínská kaplenahoru

Kaple je součástí prohlídky Vatikánských muzeí. Současně se jedná o jedno z nejnavštěvovanějších míst Vatikánu.

Michelangelo v letech 1508 až 1512 využil klenbu v sixtínské kapli a na plochu 40 x 13 metrů namaloval scény od stvoření světa až k Noemovi. Na výzdobě se podíleli další umělci – kolegové Michelangela- Perugino, Rosseli, Botticelli, Ghirlandaio a Signorelli. Jsou zde znázorněny scény ze života Mojžíše a ze života Ježíše.

V těchto prostorech, kde je oslavován Bůh a člověk, se shromažďují kardinálové při volbě papeže.

Circus maximusnahoru

Circus Maximus, italsky Circo Massimo, je území původně nezdravého bahnitého území, jež bylo odvodněno podzemním kanálem, který je doposud funkční. Tento kanál ústí do Tibery. Na tomto území byl, ve druhém století před naším letopočtem, vybudován stadion. Je mezi pahorky Palatinem a Aventinem. Stadion byl 600 m dlouhý a 80 m široký. Dráha pro vozy, tažené koňmi, byla 1 000 m dlouhá. V konečné fázi po neustálém rozšiřování stadion poskytl prostor pro 300 000 diváků. Zde se konaly nejoblíbenější zábavy římského lidu. Tím byly závody koní a gladiátorské hry.

Za vlády Nera se pořádalo ročně až 50 závodů. Ten se jich zúčastňoval dokonce jako účastník. Poslední hry se zde konaly v roce 549, již za doby Gótů. Nejlepší výhled na Circus Maximum ( italsky Circo Massimo ) je z pahorku Palatina.

Palatinnahoru

Později to bylo místo, kde bydleli Patriciové a císaři ve svých nádherných sídlech. Na Palatinu najdeme Casa di Livia – dům Augustovi manželky, Domus Flavia – komplex domů císařské rodu Flaviů, Dom Severiana a další.

Colosseonahoru

Základem pro tuto monumentální stavbu byl první amfiteátr z kamene, jenž nechal vybudovat císař Vespasianus z rodu Flaviů. To se stalo v prvním století našeho letopočtu. V roce 1979 při otevření trvaly oslavy 100 dní. Flaviové se starali o zábavu římského lidu. Kvůli stavbě bylo zasypáno jezero. Velikost Colossea je vskutku impozantní. Výška oválu je 48,5 metrů a do hlediště se vešlo 50 000 návštěvníků. V prvních třech patrech bylo 80 oblouků s dórskými, iónskými a korintskými hlavicemi. V podzemí byly vybudovány chodby, od klecí ze zvířaty, do arény. Samotná aréna měla rozměry 78 x 46 metrů. Zasedací pořádek hostů měl nekompromisní přísný řád.

Papežové v poslední době navštěvují Colosseum vždy ve velikonoční době na památku křesťanů umučených v těchto místech.

Fontána di Trevinahoru

Malé náměstí bylo na základě objednávky papeže Klimenta II zcela změněno. V r. 1732 Nicola Salvi zde vystavěl fontánu o dvaceti šesti metrech. Dominantou je bůh moře Oceanus, který řídí dva koně. Jednoho divokého a druhého mírného a ty vede přes tritony do širého moře. Dodnes se zachovala pověra, že je potřeba vhodit do fontány minci, chcete-li se do Říma vrátit. To se však musí udělat tak, že se obrátíte zády k fontáně a hodíte pravou rukou přes levé rameno.

Forum Romanumnahoru

Italský Foro Romano je prostor mezi Kapitolem, Palatinem a Quirinalem. Ten byl Etrusky odvodněn již v šestém století před naším letopočtem.

Později se toto místo stalo praktickým místem, v němž světská moc Říma vrcholila. Odtud vedly mocenské síly a odtud bylo ovládáno celé impérium.

Nádhera, vybudovaná z mramoru, přečkala věky i když často přestavěná na kostely.

Caraccalovy lázněnahoru

Velmi často při pohledu na zůstatky staveb, kdysi honosných a plných života, si nedovedeme představit jejich podobu v době plné slávy. Zkusme to právě u Caraccalových lázní. Vždyť všichni známe současné aqua parky. Tyto lázně se rozkládaly na ploše 330m x 330m, s hlavní budovou o rozměrech 220 x 114 m. Teplé a studené bazény a lázně. Plochy ke sportování, knihovna, možnost nákupů. Lázně mohlo využívat současně 1 600 osob. Samostatný akvadukt přiváděl vodu do sudů o objemu 80 000 l. Lázně postavil Caracalla v roce 212 a v provozu byly do roku 537 n.l.

Piazza Navonanahoru

Nejkrásnější římské náměstí musí shlédnout každý, kdo chce poznat Řím a jeho život v té nejlákavější podobě. Fotnána dei Fiumi je vrcholným dílem Berniniho. Znázorňuje mimo jiné čtyři, tehdy známé kontinenty a čtyři rajské řeky. Impozantně působí obnovený palác a kostel Sant´ Agnese in Agone, který nechal obnovit papež Inocenc X. Legenda vypráví, že Rio de la Plata zvedá ruku, aby zabránila zřícení konstrukce a socha mučednice Agnes s rukou na prsou ujišťuje, že se tak nikdy nestane.

Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele IInahoru

Tento památník má své příznivce i odpůrce. Římané, když chtějí napadnout jeho architekturu, mu říkají psací stroj. Je mu vyčítán jakýsi „cukrářský styl. Ať je hodnocení jaké chce, jedno se této stavbě nedá upřít. To jsou gigantické rozměry. Výška 70 m, šířka 135 m, hloubka 130 m. Stavba je oslavou Viktora Emanuela II., jenž po dobytí Říma v roce 1870 sjednotil Itálii.

Katakombynahoru

Podle římských zákonů se nesměli mrtví pohřbívat uvnitř městských hradeb. Města mrtvých vznikala při výpadových cestách z města. Obyvatelé hloubili v tufu jámy a později chodby a do nich ukládali své zemřelé. Časem tak vzniklo desítky km chodeb, v jejíchž výklencích byly za hliněnými deskami pohřbení zemřelí. V dobách, kdy vznikalo křesťanství, se jeho vyznavači scházeli právě v těchto katakombách. Tak vznikly legendy, že tady prováděli krvavé oběti. Zatím důvod byl jednoduchý. Do katakomb nesměl vstoupit ozbrojenec a tak první křesťané, vyznavači zakázaného náboženství, zde mohli vykonávat své bohoslužby. Katakomb je dochováno na území Říma více než 60.

Espozione Universale Romana (EUR)nahoru

Čtvrt, jež je turisty často navštěvovaná, se tak trochu vymyká ze zaběhnutého programu. Ta je totiž připomínkou velmi nedávné historie. V roce 1937 chtěl Mussolini ukázat při příležitosti dvacátého výročí trvání fašistického režimu jeho velikost. Espozione Universale romana (z toho zkraka EUR) je ukázkou grandiózní, bombastické, ale současně i moderní architektury. Plány na dokončení přerušila druhá světová válka. Teprve v roce 1951 byla čtvrt dokončena. Výraznou dominující stavbou je tzv.“čtvercové koloseum“ Palazzo della Civilta del Lavoro s 216 oblouky. Palazzo dello Sport, Palazzo dello Sport to jsou další z dominant.