Informace

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních ůdajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ABC Tours spol. s r.o. IČ 60701986 se sídlem Velká Michalská 186/5, Znojmo 669 02 (dále jen: „správce“).

Koktaktní údaje správce jsou:

Velká Michalská 186/5, Znojmo, tel. 739 458 310, info@euvikendy.cz

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

Správce zpracovává údaje, které od vás získal za účelem plnění objednávky zájezdu nebo objednávky individuální autobusové dopravy, konkrétně pro každého účastníka zájezdu nebo přepravy:

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní adresu
 • E-mail
 • Telefon
 • Datum narození

Doba uchovávání údajů

Doba uchování údajů v databázi je 24 měsíců. Po této době údaje automaticky mažeme nebo anonymizujeme.

Příjemci údajů

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby nebo firmy:

 • Firma WeDeCom s.r.o., která zajišťuje provoz e-shopu, zastoupená jednatelem Jiřím Bláhou
 • Smluvní dopravce CK Cílka, Gumdrop
 • Bc. Petr Malý-RuGu online, Jan Gargela-Com IT

Správce nepředá osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci

Práva zákazníků

Z nařízení GDPR pro vás vyplývá právo

 • na přístup ke svým osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů,
 • na vymazání osobních údajů,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,
 • podat stížnost k příslušnému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) budete-li se domnívat, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně či ztrátě a neoprávněnému zpracování, a to zejména

 • Zabezpečení webové aplikace proti běžným útokům.
 • Zabezpečení přihlášení do webové aplikace heslem a poučení administrátorů o používání silných hesel.
 • Provoz webových stránek na zabezpečeném protokolu HTTPS.
 • Omezení přístupu k osobním údajům jen pro pověřené osoby.
 • Nastavení vztahu mezi majitelem a provozovatelem e-shopu zpracovatelskou smlouvou.