Informace
Londýn - praktické informace

Londýn - praktické informace

Dovolme si jednu otázku s trochou nadsázky. Je Londýn jedním z evropských hlavních měst nebo je to hlavní město ostrova přilehlého k Evropě ?

Čím víc Londýn poznáváme, tím více objevujeme jeho jedinečnost a odlišnost od měst kontinentu. A nejsou to jen londýnské poschoďové autobusy a telefonní budky, co jej odlišují.

Jsou to především samotní Londýňane. Zkuste jen tak náhodně předběhnout ve frontě na autobus v Paříži a poté v Londýně. Zatímco v Paříži zůstanete nepotrestán a napomenut, v Londýně se budete „zodpovídat" z velkého přestupku. A nikde se tolik neomlouvá a neděkuje jako v Londýně.

Dnešní Londýn, to je kosmopolitní město s více než 7 000 000 obyvatel. Počet obyvatel, jejich skladba a rozloha více než 1 600 km2, to vše umožnilo vznik měst ve městě. China Town, Notting Hill, to jsou města národnostních menšin a bohužel často města se snahou o vlastní zákony.

V roce 1924 napsal Karel Čapek o Londýně: „Londýn je jako přádelna. Přádelna s tisíce vřeteny, drnčí, rachotí, přede, bublá, sviští a hrčí tisíci nacpanými motory, busy a auty." Tento popis stále platí.

London Eye - Londýnské okonahoru

Jedna z těch moderních atrakcí, jež si získali oblibu a status místa, které musíte navštívit až v poslední době. Toto bezkonkurenčně nejvyšší kolo na světě, svou výškou 135 m, nese po obvodě gondoly, z nichž každá pojme 25 turistů, kteří mohou obdivovat rozhled do dálky až 40 km. Za jasného počasí mohou vidět až Windsor.

Tower bridgenahoru

Zřejmě nejznámější londýnský most byl postaven v letech 1886 až 1894. Je považován za jedno z děl viktoriánského období. Mimo to, že z mostu je krásný rozhled do okolí je v něm i muzeum Tower Bridge Experience. To je umístněno v prvním poschodí a dobově oblečené figuríny dotvářejí atmosféru doby parních strojů.

Tower of Londonnahoru

Nejprve to byla dřevěná normanská pevnost, kterou až Eduard I v letech 1272 až 1307 nechal přestavět na středověký obranný hrad s věžemi, cimbuřími a střílnami. Po White Tower se stavělo dalších dvanáct věží. Přibyl 38 metrů široký hradní příkop.

Za dobu svého trvání, viděl hrad mnoho krve a mnoho mrtvých. Pro svou nedobytnost, byl užíván jako hlavní rezidence anglických králů a také jako klenotnice a skladiště zbraní. Samozřejmě byl také používán jako vězení. K tomu sloužilo i popraviště. Turistickou podívanou, může být i zvyk zamykání bran, který se koná každý večer ve 22.00. Starou tradicí je pověra, že pokud by krkavci opustili hrad, zřítí se. Proto je maso pro tyto ptáky doposud na listině nutných výdajů.

Westminster Abbeynahoru

Místo pro historii této země nezbytné. Po více než 900 let se zde konaly královské korunovace, svatby a pohřby. Tato tradice se zachovává od dob vlády Viléma Dobyvatele. V roce 1066 byl položen základní kámen ke stavbě. V roce 1245 nařídil Jindřich III., dalekosáhlou přestavbu podle vzorů katedrál v Remeši a Amiens. Od roku 1540 zde byl jmenován biskup. S konečnou platností se stal kostel stěžejním kostelem anglikánské církve za Alžběty I.

Westminster Palacenahoru

Další z historických skvostů své země. Budova s nepřeberným množstvím soch, zobrazení na olovnatých sklech a stejným množstvím špičatých věžiček. Od roku 1000 je to místo, kam byl přesunut královský dvůr. Král Vilém Rufus vystavěl Westminster Hall, tehdy největší shromažďovací sál v Evropě. Zde se scházela šlechta a rytíři na poradách. Od roku 1322, kdy se do politiky prosadili i zástupci měst a krajů, vznikl i House of Commons. Za vlády Jindřicha VIII. se stal Westminster s konečnou platností budovou parlamentu. Pojmem pro turisty je Tower s Big Benem. To je jméno obrovského zvonu v hodinovém stroji.

Cabinet War Roomsnahoru

Jedno z velmi zvláštních muzeí. Místo, kde za druhé světové války řídil stát Winston Churchil. Nachází se 5 m pod ministerstvem. Obytné místnosti a pracovny jsou nyní zařízeny jako muzeum. Vše je tak, jako by byly užívány průběžně. Na stole nechybí dobové telefony ani pověstné Churchilovi doutníky.

Trafalgar Squarenahoru

Toto londýnské náměstí je skutečně monumentální a je označováno za nejvelkolepější v Londýně. National Galery, Canada House, South Africa House a kostel britského impéria St.Martin-in-the-Fields, to jsou budovy tohoto náměstí. Jméno nese náměstí po vítězné bitvě Nelsona u Trafalgaru. Bylo postaveno v roce 1840. Dominantou je 55 m vysoký památník admirála |Nelsona a viktoriánské sochy anglických vojevůdců. Je jakousi připomínkou někdejší britské moci.

Buckingham Palacenahoru

Sídlo královské rodiny, původní dům vévody z Buckinghamu. Za vlády Jiřího IV, byl přestavěn a potom jej královna Viktorie prohlásila za královskou rezidenci. Později byl upravována a přestavován. Dnešní podobu nabyl v roce 1913. Palác je během královniny dovolené v některých částech přístupný veřejnosti. Tradiční turistickou atrakcí je střídání stráže u paláce.

Hyde parknahoru

Je největší park v centru Londýna a je považován za zelené plíce Londýna. Dříve byl loveckým revírem Jindřicha VIII. Park poskytuje dostatek prostoru pro odpočinek rodin s dětmi. Na severovýchodě je Speaker's Corner. Každou neděli, zde kdokoliv může říct své názory. Podmínkou je, že nestojí na zemi. Proto si řečníci pod nohy dávají dřevěnou bedýnku. V různých částech parku jsou atrakce pro volný čas. Hudsonův areál chráněných ptáků uprostřed parku, sochařská díla a dokonce krásný most přes jezírko Serpentine.

Piccadilly Circusnahoru

Náměstí, které nelze vynechat. Je považováno za střed britského impéria. Dnes je to jeden z nejrušnějších dopravních uzlů v Londýně. Uprostřed náměstí je socha Eróta s fontánou. Náměstí bylo navrženo a realizováno architektem Johnem Nashem, v rámci kompletní rekonstrukce celé oblasti koncem 18 století.