Informace
Zájezd Plitvická Jezera - Poznávací

Zájezd Plitvická Jezera - Poznávací

Národní park Plitvická jezera leží v nadmořské výšce 500 - 640 m, v oblasti Lika. Je to soustava 16 jezer, propojených vodopády a kaskádami. Plocha 295 km2 (z toho hladina jezer 2 km2). Národní park od r. 1949, na seznamu světového přírodního bohatství UNESCO od r. 1979. Jedinečný přírodní jev nejen v rámci Chorvatska. Jezerní soustavu obklopují zalesněné kopce masivu Velika Kapela a Plješevice. Leží ve vápencové proláklině, která vznikla pravděpodobně před osmi tisíci lety a neustále se mění narůstáním travertinových hrází na terasách (mimo jiné v závislosti na klimatu), erozí travertinových bloků a z dalších důvodů. Ke vzniku teras - bariér přispívají především unikátní bakterie žijící v mechu a trávě na terasách (bariéry narůstají za rok asi o 3 cm). Dolní jezera vznikla zřícením stropů podzemních jeskyň a jejich naplněním vodou. Říčka Plitvice, která dala jezerní soustavě jméno nespojuje žádná jezera, ale spadá vysokým vodopádem zboku do kaňonu pod nejníže položeným jezírkem Novakovića Brod. Jezerní soustava tedy nevznikla v jejím řečišti, nýbrž na blízkých řekách Bijela Rijeka a Crna Rijeka. Teprve po vzájemném splynutí se jejich vody spojují s říčkou Plitvicí. Výsledná řeka se nazývá Korana. Nejvýše je položeno Prošćansko jezero - 639 m n. m. (je druhé největší v soustavě, 68 ha), hladina nejnižšího Novakovića Brodu je ve výši 503 m n. m. Největší jezero Kozjak (81,5 ha) je i nejhlubší (46 m). Jezera jsou propojena vodopády, z nichž nejkrásnější jsou Sastavci, vysoké 49 m. Nejvyšší vodopád je ten, jímž říčka Plitvice padá z výšky 76 metrů do kaňonu. Vody jezer mají různou barvu, od smaragdově zelené po sytě modrou. V dolní části soustavy je 20 krasových jeskyň. V zimě jezera zamrzají, v létě má voda teplotu do 24 °C. O zdejším lesním porostu se má mezi odborníky za to, že patří k nejzachovalejším svého druhu v Evropě. Vzácná je i zdejší květena. V lesích žijí jak velké šelmy (medvědi, vlci, rysi) - údajně jich tu žije nejvíc ze všech chorvatských lokalit, tak i hojnost vysoké a černé zvěře. Jezera jsou bohatá rybami a raky, ale lov je zakázán. Jezera, která zná celý svět z filmů o Vinetouvi. někteří však neví, že stříbrné jezero, to jsou Plitvická jezera. Náš program je zaměřen na komplexní poznání. Pěšky, vláčkem i lodí poznáte celou přírodní rezervaci.

Termíny 3 denní zájezd

Od - doCena
17.05.2024—19.05.2024 2 390 Kč objednat

TIP: Zájezd Plitvická Jezera si můžete objednat formou dárkového poukazu.

Program

1. den

Odjezd z ČR v nočních hodinách (Praha 17.30, Jihlava 19.00, Brno 20.20, Znojmo 22.00). Noční tranzit přes Rakousko, Slovinsko do Chorvatska.

2. den

Příjezd na Plitvická jezera kolem osmé hodiny ranní. Přestávka na hygienu a ranní občerstvení u autobusu, mohou být jedním z dobrých začátků. Průvodce zatím zajistí vstupné na Plitvická jezera a po té se vydáme do národního parku na pěší nenáročnou tůru. Je možné si vybrat trasy různé délky. Prohlídku je možné kombinovat plavbou lodí po jednom z jezer, část je také možné absolvovat vláčkem po silnici (dojezd na parkoviště). Po ukončení prohlídky můžeme posedět v příjemném prostředí parkoviště na Plitvických jezerech a ve stáncích se suvenýry nakoupit drobnosti na památku. Odjezd zpět v odpoledních hodinách (16.00 - 17.00).

3. den

Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách (Znojmo 01.00, Brno 02.00, Jihlava 03.20, Praha 05.00).

Náš názor

Vzhledem k proměnlivému počasí doporučujeme si na cestu přibalit pláštěnku a opalovací krém. Doporučujeme pevnou obuv.

Doprava autokarem - odjezdová místa:

Bez příplatku: Znojmo, Pohořelice, Brno, Jihlava/Pávov, Praha

Za příplatek 300,- Kč: Hustopeče, Břeclav, Hodonín, Strážnice, Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště

CK si vyhrazuje právo na určení nástupního místa v případě příplatkových míst - min. počet osob 15.

Cesta

Nástupní místa
Praha, Jihlava/Pávov, Brno, Pohořelice, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Strážnice, Hodonín, Břeclav, Hustopeče, Znojmo

Cena

Zahrnuje

  • dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla, klimatizace, DVD, bufet s teplými i studenými nápoji, GPS)
  • služby profesionálního průvodce
  • 1x ranní občerstvení v autobusu
  • pojištění CK pro případ úpadku

Nezahrnuje

  • vstupné na Plitvická jezera v termínu 1.1.-31.5.2024 a 1.10.-31.10.2024– děti do 7 let zdarma, děti 7-18 let 290,- Kč, dospělé osoby 890,- Kč
  • vstupné na Plitvická jezera v termínu 1.6.-30.9.2024 – děti do 7 let zdarma, děti 7-18 let 490,- Kč, dospělé osoby 1 290,- Kč
  • pojištění léčebných výloh 180,-/os.,
  • pojištění rozšířené (storno, léčebné výlohy, úrazové)210,-/os
  • pokud by došlo k navýšení ceny PHM, oproti předpokládané ceně v kalkulaci zájezdu, byl by účtován v adekvátní výši tzv.palivový příplatek. Nepředpokládá se, že by se jeho výše pohybovala nad 250,- Kč.
  • U některých památek nutná rezervace vstupů a platba přes online systém, o upřesnění orientačního času a dne prohlídky se klienti dozví vždy v pokynech k odjezdu.