Informace
Adventní Krakov / jednodenní zájezd - Adventní

Adventní Krakov / jednodenní zájezd - Adventní

MĚSTO KRÁLŮ A SOLNÝ DŮL WIELICZKA

Tradiční advent

Advent pro poláky je období spjaté s jejich náboženským citěním a proto jej intenzivně prožívají. Pojďme a připojme se k nim. K tomu atraktivní prohlídka solných dolů a výsledkem bude poznání této sousední země.

Královské město Krakov s více než tisíciletou historií je ceněným klenotem našich severních sousedů. Působivý Rynek Główny je společně s historickým centrem zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO. Na trzích naleznete kromě uměleckých řemeslných výrobků z kůže, dřeva a jantaru i tradiční místní klobásy a místní specialitu - pitný med!

Termíny 1 denní zájezd

Žádné termíny nenalezeny. Prosím kontaktujte nás pro informace o plánovaných termínech.

Program

1. den:

Odjezd ze Znojma 04.30, Brno 05.15, Olomouc 06.15 (dále podle klientů zastávka po trase směr Havířov). Následuje tranzit přes Katovice do Wieliczky /cca 9.30/, jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě. Wieliczka, to jsou solné doly, v jejichž vytěžených prostorách vznikly jedinečné prostory – vlastně umělé jeskyně. Tento, jeden z nejatraktivnějších dolů na světě, byl zapsán do seznamu UNESCO. My se samozřejmě podíváme do těchto dolů. Projdeme gigantickými sály v podzemí, uvidíme solná jezera, sochy ze soli a mnoho dalších zajímavostí.

Odpoledne se přesuneme do cca 40 min. vzdáleného Krakowa. Město na seznamu UNESCO se pyšní statutem královského města. Hrad na Wawelském návrší, společně s katedrálou, tvoří známé panorama Krakova. Atmosféra starého města je rovněž nezapomenutelným zážitkem. Začneme právě v místě, kde kráčela historie. Vrch Wavel s impozantním Královským hradem s hrobkami polských králů a královen. V období adventu je vstup zdarma. Krakov je město, jehož dějiny se často prolínají s historií Česka. Advent v tomto městě má dávnou tradici, jež si Poláci váží a ochraňují. Nepřeberné množství dobrot a specialit násobené všemožnými vůněmi. Steaky na rožni, tradiční prejt a klobásky, pečené kolena a různé druhy pstruhů, vše zapíjeno tekutým nápojem na bázi medu, vyráběného podobným postupem jako víno. Poláci, díky převážné malovýrobě v zemědělství, si uchovávají vysokou kvalitu potravin. Zkrátka budete překvapeni, že na ulici se dá dobře a levně najíst.

Po dnu prožitém na v dolech i na trzích a zpestřeném prohlídkou soutěže betlémů, se vydáme na cestu domů. Tranzit bude po stejné trase. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách (Brno cca 22.00, Znojmo cca 23.00).

 

Poznámka:

Pořadí prohlídek jednotlivých míst může být změněno v závislosti na vnějších vlivech (státní svátky, stávky, počasí, změny v otevíracích dobách, zácpy, apod.). Uvedené časy odjezdů jsou orientační a upřesňují se ve vydaných pokynech na cestu, které jsou zasílány e-mailem týden před odjezdem. Časy příjezdů jsou také orientační a mohou být ovlivněny mimo jiné dopravní situací na trase, zdržením na hranicích a jinými mimořádnými důvody (nemoc cestujících, drobné zdržení při opravách apod.). V žádném případě je nelze brát jako závazné pro další dopravní návaznosti.

Cesta

Nástupní místa
Znojmo, Brno, Olomouc

Cena

Zahrnuje

  • dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla, klimatizace, DVD, bufet s teplými i studenými nápoji, GPS)
  • služby profesionálního průvodce
  • pojištění CK pro případ úpadku

Nezahrnuje

  • povinný příplatek za vjezd do Krakova 150,-/os.
  • povinný příplatek za Solné doly WIELICZKA ve výši 730,-/osoba (platba předem v CK)
  • pojištění léčebných výloh 60,- /os.,
  • pojištění rozšířené (storno, léčebné výlohy, úrazové) 70,-/os.,
  • U některých památek nutná rezervace vstupů a platba přes online systém, o upřesnění orientačního času a dne prohlídky se klienti dozví vždy v pokynech k odjezdu.
  • případné vstupy do památek
  • pokud by došlo k navýšení ceny PHM, oproti předpokládané ceně v kalkulaci zájezdu, byl by účtován v adekvátní výši tzv.palivový příplatek. Nepředpokládá se, že by se jeho výše pohybovala nad 100,- Kč.