Informace
Adventní Krakov / dvoudenní zájezd - Adventní

Adventní Krakov / dvoudenní zájezd - Adventní

MĚSTO KRÁLŮ A SOLNÝ DŮL WIELICZKA

Tradiční advent

Mnohým se pod pojmem Polsko vybaví trhy plné zboží a Poláci - obchodníci. Přes různé kampaně v našem tisku stále platí, že polské potraviny díky trvající malovýrobě jsou na velmi vysoké úrovni. Advent pro poláky je období spjaté s jejich náboženským citěním a proto jej intenzivně prožívají. Pojďme a připojme se k nim. K tomu atraktivní prohlídka solných dolů a výsledkem bude poznání této sousední země.

Termíny 2 denní zájezd

Od - doCena
02.12.2023—03.12.2023 2 790 Kč objednat

TIP: Zájezd Adventní Krakov / dvoudenní zájezd si můžete objednat formou dárkového poukazu.

Program

1.den:

Odjezd ze Znojma 05.00, Brno 05.50, Olomouc 07.00 (dále podle klientů zastávka po trase směr Havířov). Následuje tranzit přes Katovice do Krakova. Příjezd do Krakova v cca v 11.00. Město na seznamu UNESCO se pyšní statutem královského města. Hrad na Wawelském návrší, společně s katedrálou, tvoří známé panorama Krakova. Atmosféra starého města je rovněž nezapomenutelným zážitkem. Začneme právě v místě, kde kráčela historie. Vrch Wavel s impozantním Královským hradem s hrobkami polských králů a královen. V období adventu je vstup zdarma. Krakov je město, jehož dějiny se často prolínají s historií Česka. Advent v tomto městě má dávnou tradici, jež si Poláci váží a ochraňují. Nepřeberné množství dobrot a specialit násobené všemožnými vůněmi. Steaky na rožni, tradiční prejt a klobásky, pečené kolena a různé druhy pstruhů, vše zapíjeno tekutým nápojem na bázi medu, vyráběného podobným postupem jako víno. Poláci, díky převážné malovýrobě v zemědělství, si uchovávají vysokou kvalitu potravin. Zkrátka budete překvapeni, že na ulici se dá dobře a levně najíst. Určitě by v tomto případě bylo na škodu večeřet draze na hotelu. Po dnu prožitém na ulici a zpestřeném prohlídkou soutěže betlémů, se ubytujeme ve městě.

2.den:

Ráno se ještě jednou porozhlédneme po Krakově a možná si v mohutné budově Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, koupíme něco na památku. A je známo, že Krakov a nejen ten, nabízí neuvěřitelnou nabídku možných dárků v předvánoční době. Počínaje oblečením a konče potřeby pro domácnost. Samozřejmě se ještě po Krakově rozhlédneme. Židovská čtvrt, druhá nejstarší universita v Evropě. Poté se vydáme do Wieliczky, jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě. Wieliczka, to jsou solné doly, v jejichž vytěžených prostorách vznikly jedinečné prostory – vlastně umělé jeskyně. Tento, jeden z nejatraktivnějších dolů na světě, byl zapsán do seznamu UNESCO. My se samozřejmě podíváme do těchto dolů. Projdeme gigantickými sály v podzemí, uvidíme solná jezera, sochy ze soli a mnoho dalších zajímavostí. Odpoledne se vydáme na cestu domů. Tranzit bude po stejné trase. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách (Brno okolo 22.00, Znojmo 23.00)

Cesta

Nástupní místa
Znojmo, Brno, Olomouc

Poznámka
Poznámka: Pořadí prohlídek jednotlivých míst může být změněno v závislosti na vnějších vlivech (státní svátky, stávky, počasí, změny v otevíracích dobách, zácpy, apod.). Uvedené časy odjezdů jsou orientační a upřesňují se ve vydaných pokynech na cestu, které jsou zasílány e-mailem týden před odjezdem. Časy příjezdů jsou také orientační a mohou být ovlivněny mimo jiné dopravní situací na trase, zdržením na hranicích a jinými mimořádnými důvody (nemoc cestujících, drobné zdržení při opravách apod.). V žádném případě je nelze brát jako závazné pro další dopravní návaznosti.

Cena

Zahrnuje

 • dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla, klimatizace, DVD, bufet s teplými i studenými nápoji, GPS)
 • služby profesionálního průvodce
 • 1x ubytování v hotelu ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením (příplatek za dvoulůžkový pokoj 200,- Kč/os./noc)
 • 1x snídaně na hotelu
 • služby profesionálního průvodce
 • pojištění CK pro případ úpadku

Nezahrnuje

 • povinný příplatek za vjezd do Krakova 150,-/os.
 • povinný příplatek za Solné doly WIELICZKA ve výši 730,-/osoba (platba předem v CKÚ
 • pojištění léčebných výloh 120,-/os.,
 • pojištění rozšířené (storno, léčebné výlohy, úrazové) 140,- /os.
 • příplatek za dvoulůžkový pokoj 200 Kč/os/noc
 • U některých památek nutná rezervace vstupů a platba přes online systém, o upřesnění orientačního času a dne prohlídky se klienti dozví vždy v pokynech k odjezdu.
 • případné vstupy do památek
 • pokud by došlo k navýšení ceny PHM, oproti předpokládané ceně v kalkulaci zájezdu, byl by účtován v adekvátní výši tzv.palivový příplatek. Nepředpokládá se, že by se jeho výše pohybovala nad 250,- Kč.