Informace
Zájezd Pobaltí + Helsinky - Poznávací

Zájezd Pobaltí + Helsinky - Poznávací

Nové republiky Evropské unie. Ruku na srdce. Kdo z nás může říct, že je zná a ví o nich víc, než to, že jsou?

Po tomto zájezdu by Vaše informace o těchto zemích měly být na úrovni, ale hlavně se přesvědčíte, že historie Evropy to je i východ Evropy. Ačkoliv to nejsou země daleké, jsou daleké svou kulturou, historií přítomností a to stojí za poznání.

Termíny 7 denní zájezd

Od - doCena
19.09.2022—25.09.2022 7 490 Kč objednat

TIP: Zájezd Pobaltí + Helsinky si můžete objednat formou dárkového poukazu.

Program

1

Odjezd Praha 14.00, Jihlava/Pávov 15.30, Brno 16.50, Olomouc 17.50, Prostějov 18.20, Ostrava Aréna 19.50. Následuje noční tranzit přes Polsko (Lodž, Waršawa, Suwalki) do Litvy. V ranních hodinách příjezd do Trakai.(cca v 08.00).

2

První zastávka bude v ranních hodinách v sídle litevských knížat – zrestaurovaný vodní zámek Trakai na ostrově jezera Galvé. Hrad je symbolem litevské národní hrdosti. Jeho architektura je odlišná od našich vžitých představ. Dva dřevěné mosty nás zavedou na nádvoří a do vnitřku hradu. Dnes je z něj muzeum dobového porcelánu, kasematy a vězení. Bude-li nám přát počasí, možná okusíme i teplotu vody jezera Galvé. Jen kousek odtud (17km) nás přivítá hlavní město Litvy - Vilnius. Hlavní město Litvy na řece Neris, vyhlášené dědictví UNESCO je barokní perlou Pobaltí. Prohlídku začneme na Katedrálním náměstí, kdy se podíváme do katedrály. Naším dalším cílem bude Královský palác a také kouzelná dlaždice. Nevynecháme ani některý z nesčetných kostelů a uvidíme budovu university a presidentského paláce. Procházka starým městem bude pohlazením na závěr. Kdo bude chtít, může se podívat na Vilnius shora z Gediminasova vrchu, kam se dostaneme lanovkou. Ve Vilniusu se také ubytujeme a možná se někdo vydá za poznáním i večerního města,

3

Po snídani se z Vilniusu autobusem dopravíme do Šiauliai, na místo známé jako hora křížů. Tisíce křížů symbolizují utrpení Krista a litevského národa. Dalším cílem bude hlavní město Riga. A že je právem nazývána Paříži severu zakrátko pochopíte. Největší soustředění secesní architektury v celé Evropě. Románská katedrála, dnes patřící luteránům, je největším kostelem v Pobaltí. Následuje Rižský dům, historické domy tři bratři, Švédská brána a hradby s prašnou věží, kostel Sv. Petra, Kočičí dům a Rižský hrad. A pohlazení nakonec bude dům Černohlavců, tj. svobodných kupců s černými pokrývkami hlavy. Zkrátka většina dne bude vyplněna poznáním hlavního města a jistě zbude i čas na kvu v jedné z mnoha restaurací, nebo na návštěvu muzea. Zde se také ubytujeme.

4

Po snídani se vydáme na cestu do hlavního města Estonska Tallinu. Nejzachovalejší hansovní město má rovněž co nabídnout. Proto patří Tallin k nejnavštěvovanějším evropským městům. Historické jádro je zapsáno na listině světového dědictví UNESCO. Tento den se budeme věnovat jeho poznání - stará část Tallinu a gotická radnice s tržištěm. Za návštěvu stojí i Mikulášské muzeum - chrám přeměněný v muzeum Niguliste, kde je vystaven soubor obrazů tanec smrti od mistra Bernta Notke. Procházka parkem na hradní vrch spojená s návštěvou pravoslavné katedrály Alexandra Něvského, kupecké domy a především vyhlídka z hradeb na město, to vše mohou být skutečně hodnotné zážitky. Navečer se zde ubytujeme.

5

Po snídani se vydáme do přístavu Tallin, kde se nalodíme na trajekt do Helsinek. Trajekt na zaoceánské lodi trvá cca 2,5 hodiny. V Helsinkách strávíme celý den. Během dne se budete moci seznámit s nejznámějšími památkami a místy Helsinek - olympijský stadion, kde triumfoval Emil Zátopek, světoznámá hala Finlandia, Sibeliův monument, kostel ve skále Temppeliaukio, historické centrum s monumentálními stavbami, Senátním náměstí s katedrálou, prezidentský palác, pravoslavná Uspenská katedrála, tržiště, přístavní pevnost Suomenlinna. Historické i další pamětihodnosti jsou soustředěny kolem přístavu. Zdarma také můžete použít kola (2 EURA je záloha vratná při odevzdání na jiném stojanu). Večer plavba zpět, po připlutí do přístavu si přestoupíme do autobusu a vydáme se na noční tranzit do Litevské Klajpedy.

6

V ranních hodinách příjezd do přístavu Klajpeda – vstupní bránu na písečný poloostrov Kurská kosa, kam se přeplavíme trajektem. Navštívíme národní park Neeringa (zapsán na seznamu památek UNESCO). Vystoupíme na písečné duny vysoké až 50 m. Navštívíme rybářskou vesnici, naleziště jantarů, na Vrchu čarodějnic si prohlédneme dřevěné sochy čarodějnic. Bude-li přát počasí, můžeme okusit pláže vody Kurského moře (Balt). Odpoledne se přepravíme zpět do přístavu Klajpeda, kde se ubytujeme. Bude-li dostatek volného času, můžeme prohlédnou město. Město Klaipéda, na břehu Baltského moře, je třetím největším městem v Litvě a v jeho architektuře je silně patrný vliv germánské architektury, která je zastoupena budovami z červených cihel.

7

Po snídani se vydáme na cestu zpět do ČR. Následuje tranzit přes Polsko (Varšava, Lodž). Příjezd do ČR v pozdních nočních hodinách.

Nástupní místa

Praha, Jihlava/Pávov, Brno, Olomouc, Ostrava

Poznámka

Pořadí prohlídek jednotlivých míst může být změněno v závislosti na vnějších vlivech (státní svátky, stávky, počasí, změny v otevíracích dobách, zácpy, apod.). Uvedené časy odjezdů jsou orientační a upřesňují se ve vydaných pokynech na cestu, které jsou zasílány e-mailem týden před odjezdem. Časy příjezdů jsou také orientační a mohou být ovlivněny mimo jiné dopravní situací na trase, zdržením na hranicích a jinými mimořádnými důvody (nemoc cestujících, drobné zdržení při opravách apod.). V žádném případě je nelze brát jako závazné pro další dopravní návaznosti.

Cesta

Nástupní místa
Praha, Jihlava/Pávov, Brno, Olomouc, Ostrava

Cena

Zahrnuje

  • dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla, klimatizace, DVD, bufet s teplými i studenými nápoji, GPS)
  • 4x ubytování v třílůžkových pokojích (příplatek za dvoulůžkový pokoj 600,-/os./ 4 noci)
  • služby profesionálního průvodce
  • -4x snídaně v místě ubytování
  • 1x ranní občerstvení v autobusu
  • pojištění CK pro případ úpadku

Nezahrnuje

  • pojištění léčebných výloh + připojištění na Covid 420,-/os, pojištění rozšířené (storno, léčebné výlohy, úrazové) + připojištění na Covid 490,-/os
  • pobytová taxa 640,- Kč/os./4 noci
  • vstupy do muzeí
  • trajekt Tallin – Helsinky a zpět (cca 1000,- Kč –bude upřesněn)